Technischer Zug

Anton Hünnemeyer-Weber Gruppenführer 1. Bergungsgruppe (GrFü) E-Mail:
Jens Bergemann Zugführer (ZFü) E-Mail:
Julia Groppe GrFü Beleuchtung & stv. Helfersprecherin E-Mail:
Markus Körfgen Gruppenführer 2. Bergungsgruppe (GrFü) E-Mail:
Ove Marquardt Gruppenführer Infrastruktur (GrFü) E-Mail:
Severin Tripp Gruppenführer Elektroversorgung (GrFü) E-Mail: